ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αγαπητοί επισκέπτες, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εγγραφής συμπληρώνοντας όλα τα πεδία. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική, αν αφήσετε κενό πεδίο η αίτηση σας ΔΕΝ θα καταχωρηθεί.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Με την υποβολή της αίτησης σας, μέσα στο επόμενο 24ωρο η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί σας, για την πρώτη σας επίσκεψη στο σκοπευτήριο μας. Απαραίτητος εξοπλισμός ωτοασπίδες (δίνονται με την εγγραφή από τη γραμματεία), καπέλο γυαλιά και παντελόνι με ζώνη.

Αθλητές Ιδιώτες

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

1) Πέντε (5) Φωτογραφίες έγχρωμες μικρές
2) Ιατρική βεβαίωση ειδικού παθολόγου ο οποίος θα βεβαιώνει, πως είστε υγιείς και αρτιμελής και δεν έχετε νοσηλευθεί για ψυχιατρικά νοσήματα.
3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου απλό, για εγγραφή σε αθλητικό σωματείο (Κ.Ε.Π).
4) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται: «Δεν διώκομαι ποινικά».
5) Δύο (2) φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένες.
6) Το ποσό εγγραφής των 50€ ως εγγραφής στο σύλλογο, δίνεται στην γραμματέα του συλλόγου ( όλο το ποσό των 45,00€ απαιτείται για την έκδοση ταυτότητας σκοπευτή από την ΣΚ.Ο.Ε).
7) Υπεύθυνη δήλωση προς τη ΣΚ.Ο.Ε. στην οποία θα αναφέρεται:
- (α) δεν ανήκω σε άλλο σκοπευτικό σύλλογο
- (β) δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του αθλητικού κώδικα

**** Υποχρεώσεις Αθλητών: μηνιαία συνδρομή 15 euro στο σύλλογο για τον πρώτο χρόνο (ελάχιστη καταβολή 6 μηνών)

Αθλητές Ανδρες Σωμάτων Ασφαλείας

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:

1) Πέντε (5) Φωτογραφίες έγχρωμες μικρές
2) Ιατρική βεβαίωση/υποχρεωτική θεώρηση της καρτέλας αθλητή (διατίθεται από το σύλλογο) από ιατρό ειδικό παθολόγο, ο οποίος θα βεβαιώνει πως είστε υγιείς και αρτιμελής και δεν έχετε νοσηλευθεί για ψυχιατρικά νοσήματα.
3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου απλό, για εγγραφή σε αθλητικό σωματείο (Κ.Ε.Π).
4) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται: «Δεν διώκομαι ποινικά».
5) Δύο (2) φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένες.
6) Το ποσό εγγραφής των 50€ ως εγγραφής στο σύλλογο, δίνεται στην γραμματέα του συλλόγου ( όλο το ποσό των 45,00€ απαιτείται για την έκδοση ταυτότητας σκοπευτή από την ΣΚ.Ο.Ε).
7) Υπεύθυνη δήλωση προς τη ΣΚ.Ο.Ε. στην οποία θα αναφέρεται:
- (α) δεν ανήκω σε άλλο σκοπευτικό σύλλογο
- (β) δεν εμπίπτω στις απαγορευτικές διατάξεις του αθλητικού κώδικα

**** Υποχρεώσεις Αθλητών: μηνιαία συνδρομή 15 euro στο σύλλογο για τον πρώτο χρόνο (ελάχιστη καταβολή 6 μηνών)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

- Ωτασπίδες
- Ελεύθερη είσοδο στο σκοπευτήριο κατά τις προπονήσεις
- Βενζίνη για τις μετακινήσεις στους αγώνες εκτός Βόλου με την αγωνιστική ομάδα.

Tα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από εμάς, δηλαδή τον Όμιλο Πρακτικής Σκοποβολής Βόλου, φυλάσσονται υπό την ευθύνη του συλλόγου σε ασφαλές ερμάριο καλυπτόμενο από συστήματα ασφαλείας, θεωρούνται απόρρητα και δεν δίνονται ποτέ σε τρίτους.

Η συγκεκριμένη πολιτική καθορίζει τον τρόπο χρήσης και προστασίας τυχόν προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε κατά τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου. Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη πολιτική, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση και το τηλέφωνο που αναφέρονται παρακάτω, προτού χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.